-A +A

Porady

dr inż. Paweł Michnikowski 

Jak rozliczać indywidualne koszty ogrzewania lokali w budynkach wielolokalowych

 

Jadwiga Bodych-Wasilewska, Witold Cherubin. Autorzy są doradcami Prezesa URE

Umowy sprzedaży ciepła z rozliczeniami z użytkownikami lokali w budynku wielolokalowym

 

dr inż. Paweł Michnikowski, dr inż. Wojciech Mueller, inż. Sławomir Siwa

System indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania z wykorzystaniem podzielników w warunkach przewymiarowanych grzejników

 

dr inż. Paweł Michnikowski 

Zużycie energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym

 

dr inż. Paweł Michnikowski, dr inż. Radosław Górzeński, dr inż. Grzegorz Krzyżaniak

Optymalna metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynku wielolokalowym

 

dr inż. Paweł Michnikowski 

Elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania w warunkach polskiego budownictwa wielorodzinnego

 

Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, dr inż. Paweł Michnikowski 

Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali uzależnione od rzeczywistego zużycia energii dla ogrzewania w budynkach wielorzodzinnych

 

dr inż. Paweł Michnikowski 

Sposoby rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielorodzinnym

 

dr inż. Paweł Michnikowski

Czy temperatura wwnętrzna lokalu może być kryterium podziału kosztów ogrzewania?

 

 dr inż. Paweł Michnikowski, mgr inż. Stanisław Matys

Metody podziału indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w świetle znowelizowanego Prawa Energetycznego